Hydraulika siłowa, zakuwarki, złączki, przewody hydrauliczne, węże przemysłow, oleje hydrauliczne. MADEJSKI Kraków

Polityka jakości

Firma MADEJSKI Spółka Jawna - prowadząca działalność od 1995 roku - pragnie, aby jej oferta wyrobów i usług spełniała oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Dostarczając przewody hydrauliczne wysokiego i niskiego ciśnienia oraz węże przemysłowe dla kilku tysięcy odbiorców w kraju i za granicą, Spółka zamierza być wiodącym i uznanym producentem krajowym tych wyrobów.

Jakość dostarczanych wyrobów potwierdzona jest odpowiednimi certyfikatami, a składa się na nią osobiste zaangażowanie Wspólnika, osób kierownictwa oraz pracowników Spółki, a także nowoczesna technologia i infrastruktura.

 Dla zapewnienia wysokiej jakości produktów, Spółka utrzymuje i rozwija współpracę z najlepszymi dostawcami półproduktów.

 Pracownikom Spółki zapewnia się możliwość osobistego kształcenia i rozwoju.

Tak określoną strategię Spółka realizuje poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością  zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

 Ukierunkowaniem tej strategii są następujące cele:


Dla  osiągnięcia wyznaczonych celów, planowane są i przydzielane odpowiednie środki finansowe. Spółka przestrzega dotyczących jej działalności przepisów prawnych oraz doskonali skuteczność i efektywność funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania jakością, w tym innych działań wewnętrznych.

Jako Wspólnik - stwierdzam, że przyjęta w Spółce polityka jakości jest znana, akceptowana i realizowana przez każdego zatrudnionego, a ustanowiony i wdrożony system zarządzania jakością regularnie poddawany przeglądowi w celu oceny jego przydatności oraz możliwości dalszego doskonalenia. 

certyfikaty