Promo&News

Przykłady konstrukcji zaworów bezpieczeństwa

Dodano:08.09.2021

Immanentnym elementem składowym każdej instalacji hydraulicznej są zawory dwudrożne, trójdrożne, zwrotne, kulowe, odcinające itp. W zależności od ich rodzaju i budowy pełnią one trzy podstawowe funkcje. Pierwsza – to kontrola natężenia przepływu medium. Istotą drugiej jest wpływanie na kierunek transferu czynnika roboczego. Specyfika trzeciej polega na sterowaniu ciśnieniem wody, oleju lub gazu za pomocą m.in. zaworów bezpieczeństwa, którym właśnie poświęcono niniejszy artykuł. Po jego przeczytaniu będziesz wiedział wszystko, co ważne o mechanizmie działania tych urządzeń, zasadach montażu, budowie i zastosowaniu. Zapoznaj się z tekstem i poszerz swoją wiedzę!

 

Zawór bezpieczeństwa — ważny element sterujący ciśnieniem w instalacji hydraulicznej

Do prawidłowej pracy systemów z wodą jako roboczym czynnikiem  wykorzystuje się zawory hydrauliczne sterujące ciśnieniem. Ich głównym celem jest wpływanie w określony sposób na wartość tego parametru w układzie.  W tej grupie urządzeń – biorąc pod uwagę realizowaną funkcję – wyróżnia się zawory redukcyjne, przełączające i bezpieczeństwa. Te ostatnie służą do redukowania wzrostu ciśnienia do ustalonej (tzw. nastawionej) maksymalnej wartości. Zadaniem tych podzespołów jest ochrona zbiornika ciśnieniowego i całej instalacji przed rozerwaniem.

 

Mechanizm działania zaworu i zasady montażu

Mechanizm działania tego podzespołu obejmuje trzy zasadnicze etapy:

 1. po osiągnięciu ciśnienia początku otwarcia zawór zaczyna się otwierać,
 2. przy dalszym wzroście wielkości (Pa) urządzenie przejmuje nadmiar wody i stabilnie ją odprowadza,
 3. po zmniejszeniu poziomu ciśnieniowego w układzie hydraulicznym następuje jego zamknięcie.

Te urządzenia sterujące zabezpieczają części całego układu hydrostatycznego przed nadmiernym obciążeniem. Ich zasada działania oparta jest na bezpośrednim odprowadzaniu nadmiaru cieczy do zbiornika.

Przed montażem należy obligatoryjnie sprawdzić, czy dostarczone zawory bezpieczeństwa nie zostały uszkodzone podczas transportu. Powierzchnie kołnierzy przyłączeniowych należy oczyścić z konserwującego środka oraz usunąć ewentualne zanieczyszczenia.

 

Zastosowanie zaworów bezpieczeństwa

Dzięki swoim właściwościom i parametrom technicznym hydrauliczne zawory bezpieczeństwa znajdują zastosowanie w:

 • węzłach cieplnych,
 • rurociągach,
 • instalacjach centralnego ogrzewania,
 • systemach ciepłej wody użytkowej,
 • układach kotłowych,
 • systemach sprężonego powietrza.

Każdy układ hydrauliczny, choćby najmniej skomplikowany, musi zostać wyposażony w co najmniej jeden zawór sterujący ciśnieniem bezpieczeństwa. Jego brak może spowodować poważne uszkodzenia instalacji.

 

Rodzaje zaworów bezpieczeństwa

Ze względu na budowę elementu roboczego rozróżniamy zawory bezpieczeństwa:

 • kulowe,
 • suwakowe,
 • grzybkowe,
 • przeponowe,
 • płytkowe.

Najprostszym i najczęściej wykorzystywanym urządzeniem bezpieczeństwa jest zawór zwrotny sterujący ciśnieniem typu kulkowego. W jego obudowie znajduje się otwór wlotowy i wylotowy oraz kulka dociskana sprężyną, pod którą doprowadzana jest woda (lub inny czynnik roboczy) — jej ciśnienie jest takie samo jak w całym hydraulicznym układzie.

 

Gdzie można kupić markowe zawory bezpieczeństwa?

Jeżeli szukasz markowych, atestowanych i nowoczesnych urządzeń sterujących ciśnieniem wody – znajdziesz je w katalogu hydraulicznym sklepu internetowego Madejski. W ciągłej sprzedaży mamy szeroki wybór zaworów bezpieczeństwa, dwudrożnych, trójdrożnych calowych, odcinająco-zwrotnych, dławiących i wielu innych podzespołów ciśnieniowych. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.