Promo&News

Zawory sterujące redukcyjne

Dodano:08.09.2021

Jedną z głównych części w układach hydrauliki siłowej są systemy zamknięć i zasuw. Urządzenia te mają za zadanie administrowanie kierunkiem i natężeniem przepływu wody, gazu, oleju i innego czynnika roboczego, a także kontrolę pozostałych parametrów. Niektóre rodzaje hydraulicznych podzespołów odpowiedzialne są za regulację wartości ciśnienia i utrzymanie jego stałej wielkości. Taką rolę odgrywają sterujące zawory redukcyjne, którym poświecono niniejszy wpis. Po przeczytaniu dowiesz się o ich przeznaczeniu, rodzajach, specyfice działania. Zapraszamy do lektury!

 

Przeznaczenie zaworów redukcyjnych

Każda instalacja zasilana wodą lub urządzenie na sprężone powietrze (np. siłownik) wymaga stałej wielkości ciśnienia roboczego zalecanego do danego układu hydraulicznego. Do regulacji tego parametru należy stosować zawory redukcyjne, których zakres jest uwarunkowany typem sprężyny nastawczej. Celem zapewnienia prawidłowej pracy wartość ciśnienia zasilającego powinna być zawsze wyższa od zadanego poziomu.

Te ciśnieniowe urządzenia są wykorzystywane przede wszystkim w wieloobwodowych instalacjach hydraulicznych. W tego typu układach zawory obniżają ciśnienie w głównej części do wartości wymaganych w pomocniczych komorach.

Wszędzie tam, gdzie sprężarki i kotły grzewcze generują wysokie ciśnienie gazów i par wodnych, zastosowanie znajdują zawory redukcyjne. Przemysł farmaceutyczny, chemiczny, spożywczy, odzieżowy czy oponiarski to tylko niektóre branże, w których te hydrauliczne podzespoły są powszechnie wykorzystywane.

 

Rodzaje zaworów redukcyjnych

W zależności od parametrów medium i rodzaju użytych materiałów zawory redukcyjne dzieli się na:

  • zwykłe – wszystkie podzespoły są ze stali konstrukcyjnej,
  • wzmocnione – niektóre elementy (np. dławica tłoka, końcówka do mierzenia ciśnienia) są wykonane ze stali nierdzewnej.

Biorąc pod uwagę metodę działania wyróżnia się zawory:

  • bezpośredniego działania – pracujące bez wzmocnienia sygnału sterującego. Ten typ nazywany jest także urządzeniami jednostopniowymi,
  • pośredniego działania – ze wzmacnianiem mocy sygnału. Podzespoły tego rodzaju określane są mianem dwustopniowych.

Z kolei liczba przyłączy króćców pozwala na klasyfikację reduktorów ciśnienia na dwudrożne i trójdrożne, które mogą występować z gwintami:

  • zewnętrznymi metrycznymi,
  • wewnętrznymi calowymi.

 

Gdzie montować?

W instalacjach wodociągowych reduktor ciśnienia jest co do zasady montowany za wodomierzem i filtrem wody na głównym przewodzie zasilającym. Ponadto, należy także pamiętać o montażu zaworów odcinających, co umożliwia poprawne ustawienie i konserwację. Z uwagi na to, że w sprzedaży dostępne są różne modele, podczas ich instalacji należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

 

Zawór redukcyjny wody — za co odpowiada?

Reduktor wody odpowiedzialny jest przede wszystkim za:

  • kontrolę –  aby upewnić się, że ciśnienie po stronie wylotowej nie przekracza wartości granicznej,
  • bezpieczeństwo –  zabezpiecza instalację C.O. przed zniszczeniem,
  • regulację – ciśnieniową, tak by układ przepływu cieczy mógł efektywnie pracować.

 

Zawór redukcyjny — ważny podzespół hydrauliki wysokiego ciśnienia

W różnego rodzaju instalacjach kluczową rolę odgrywają zawory hydrauliczne sterujące ciśnieniem do wody, pary, gazu, oleju i innego czynnika roboczego. W tej grupie znajduje się również armatura redukcyjna. Aby urządzenia te skutecznie pełniły swoje funkcje, należy wybierać oryginalne i markowe produkty, takie jak oferowane w sklepie internetowym Madejski.com.pl. W katalogu znajdziesz bogatą gamę zaworów ciśnieniowych kulowych zwrotnych czy dławiących  w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do zakupów!