Zgarniacze

Podstawową funkcją uszczelnień zgarniających jest ochrona układu hydraulicznego i jego elementów uszczelniających przed zanieczyszczeniami, które są najczęstszą przyczyną uszkodzeń cylindra, jak również krótkiego "życia" uszczelek. Aby zgarniacz prawidłowo działał należy odpowiednio dobrać parametry tłoczyska i uszczelnienia, tak aby warga zgarniająca mogła pracować z odpowiednią siłą.